ขั้นตอนการรื้อถอน

 ขั้นตอนการรื้อถอนอาคาร  

 1.ทำการขนย้าย เฟอร์นิเจอร์ วัสดุต่างๆ ที่สามารถขนย้ายออกไปได้ โดยไม่ต้องทำการรื้อถอน และทำการตัดต้นไม้

 2. รื้อถอนวัสดุที่แตกหักง่าย เช่น กระจก หลอดไฟ โคมไฟ วัสดุ อุปกรณ์ แขวนลอย ภายในและภายนอกอาคาร

 3. ถอดวงกบประตู หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ผนังกั้นห้อง ฝ้าเพดาน และส่วนประกอบที่ทำจากไม้

 4. รื้อถอนงานระบบ สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค

 5.ทำการขนย้ายวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารออก

 6. รื้อถอนพื้นอาคารทุกชั้น ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนทั้งหมด ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร

 7. รื้อถอนคานและเสาภายใน และภายนอก ชั้นบนสุด ตามด้วยชั้นล่าง

 8. ใช้เครื่องจักรเข้าทำงานโดยใช้แบคโฮ หัวเจาะ PC 200 หรือ PC 120 รื้อ ถอนคาน คอดิน ฐานราก ตอม่อ

                                                                            9. ทำการขนย้าย เศษวัสดุปูน และเศษวัสดุอื่นๆ โดยใช้รถบรรทุก และคลุม ด้วยผ้าใบ

                                                                           10. ทำการปรับพื้นที่ให้พร้อมสำหรับงานก่อสร้าง

                                                                           11. ส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง

 

Visitors: 953,057